images

Göstərilir: 1 . 7 -ə 7 -dən

Sırala :

MƏNTİQ

7.0 ₼

Məntiq, təfəkkür və motorikanın inkişafı

2.0 ₼

Hər bir sualın önündə qoyulmuş işarələr həmin tapşırığın hansı faydaları olduğunu göstərir. Əgər tapşırığın əvvəlində "3 bərabət hissəyə bölünmüş rəngli dairə" işarəsi qoyulubsa bu o deməkdir ki, bu tapşırıq övladınızın və ya şagirdlərinizin məntiq, diqqət və motorikasının inkişafına dəstək verir. Çünki dairənin içərisində verilmiş qırmızı, sarı və yaşıl rənglər müvafiq olaraq cədvəlimizdə məntiq, diqqət və motorikanın rəngi kimi göstərilib. Və yaxud da əgər tapşırığın əvvəlində "iki hissəyə bölünmaş rəngli dairə" işarəsi verilibsə, deməli, bu tarşırıq övladınızın və ya şagirdinizin təxəyyül və motorikasının inkişafına dəstək verir. Çünki dairəinin içərisində verilmiş sarı və narıncı rənglər müvafiq olaraq cədvəlimizdə təxəyyül və motorikanın rəngi kimi göstərilib.

Maraqlanıram və öyrənirəm

33.0 ₼

30.0 ₼

4-6 yaş arası uşaqlar üçün nəzərdə tutulmuş bu kitabımız məntiq, təfəkkür və motorikanın inkişafına dəstək olacaqdır. Məktəbəqədər şagirdlər üçün nəzərdə tutulmuş vəsaitimizdə hərflərin tədrisi, hüsnxət, əyləncəli və düşündürücü, təfəkkürü inkişafetdirici suallar öz əksini tapmışdır. <blockquote class="embedly-card"><h4><a href="https://youtu.be/Z6skhPzufAc">Məktəbəqədər hazırlıq üçün "Maraqlanıram və öyrənirəm" vəsaitinin təqdimatı</a></h4><p>Dəyər nəşrlərinin yeni nəşri olan "Maraqlanıram və öyrənirəm" haqqında daha ətraflı məlumat verilən videorolikimizi sizlərlə paylaşmaq istəyirik. Müasir təhs...</p></blockquote> <script async src="//cdn.embedly.com/widgets/platform.js" charset="UTF-8"></script>

Təbiət

2.0 ₼