images

Göstərilir: 1 . 12 -ə 18 -dən

Sırala :

Azərbaycan dili - (5-6-cı sinif)

8.0 ₼

Azərbaycan dili toplu – 5-6-cı sinif Hər bir sinfin – mərhələnin şagirdə qazandırdığı müəyyən bilik və bacarıqlar vardır. Əgər aşağı siniflərdən şagird hər hansı mövzunu yaxşı mənimsəyərsə, bu, növbəti mərhələdə də ona kömək olar, yeni-yeni biliklərə yiyələnməsini asanlaşdırar. Çünki hər hansı mövzu bu və ya digər dərəcədə əvvəlki ilə müəyyən bağlılıq təşkil edir. Buna görə də şagirdlər hər sinfin onlara verdiyi bilik və bacarıqları mənimsəməli, əldə etdikləri məlumatları təkcə yadda saxlamaqla kifayətlənməməli, onları tətbiq etməyi bacarmalıdırlar. Bütün bunlar nəzərə alınaraq, V və VI siniflərin şagirdləri üçün orta məktəbin tədris proqramına və fənn kurikulumuna uyğun olaraq Azərbaycan dilindən tapşırıqlar toplusu hazırlandı. Burada yer alan açıq tipli tapşırıqlar şagirdlərin öyrəndiklərini möhkəmlətməsinə və bacarıqlarını nümayiş etdirməsinə kömək edəcək. Eyni zamanda qapalı tipli test tapşırıqları bilik və bacarıqlarını yoxlamağa imkan verəcək. Əziz şagirdlər, bu toplunun sizlərə faydalı olacağı ümidi ilə hər birinizə uğurlar arzulayırıq.

İngilis dili - 7 -ci sinif

8.0 ₼

İngilis dili vəsait – 7-ci sinif Əziz və dəyərli şagirdlər! Bu kitab ümumtəhsil məktəblərində istifadə ediliən 7-ci sinif İngilis dili dərsliyi əsasında hazırlanmışdır. İngilis dilinə olan marağı və tələbatı nəzərə alaraq daha da təkmilləşdirdiyimiz bu dərslik şagirdlərin yorulmadan əyləncəli şəkildə əcnəbi dil öyrənməsini təmin edəcəkdir. Bu kitabda 7-ci sinif orta məktəb dərsliyinin mövzularına tam uyğun olaraq yazılmış tapşırıqlar şagirdlərin daha geniş məlumat almasına və mövzuları daha yaxşı anlamasına kömək edəcəkdir. Əminik ki, praktiki əhəmiyyət kəsb edən bu vəsait ingilis dilində elementar biliklər əldə etmələri üçün şagirdlərə böyük köməklik göstərəcəkdir. Dinləmə mətnlərinin audio fayllarını www.guvennesriyyati.az saytından əldə edə bilərsiniz. Bütün şagirdlərimizə elm yolunda atdığı addımlarda uğurlar arzulayırıq! http://guvennesriyyati.az/az/multimedia/audiomateriallar/audiomaterial?audioID=206

Fizika - 8-ci sinif

8.0 ₼

Təhsilin təməli orta məktəblərdə qoyulur. Orta məktəbdə yaxşı təhsil almamış birinin həyatda müvəffəqiyyət qazanması çətin olur. Hədəfə çatmaq sistemli çalışmaqla mümkündür. Çalışmaq üçün ləvazimatların düzgün seçilməsi də çox önəmlidir. Bunu düşünərək “Güvən” nəşriyyatı bu vəsaiti hazırlamışdır. “Güvən” nəşriyyatının əsas məqsədi şagirdlərin orta məktəb dərslərinə yardımçı olmaq, bu dərslərdə öyrəndikləri bilik və bacarıqlarını möhkəmlətməkdir. Əlinizdəki kitab həm dərsdə, həm də evdə dərs çalışarkən sizin üçün əla vəsaitdir. Bu vəsaitdə orta məktəb 8-ci sinif dərsliyində verilmiş mövzular geniş təfsilatı ilə aydın şəkildə izah olunmuş, hər mövzuya uyğun bir neçə tapşırığın həlli göstərilmiş və çalışmalar verilmişdir. Bu da sizin həmin mövzunu və ya bölməni daha yaxşı şəkildə qavramanızı asanlaşdıracaqdır. Vəsait orta məktəb dərsliyi kimi anlaşıqlı, fərdi hazırlıq üçün isə çox əlverişli kitabdır. İnanırıq ki, əlinizdəki vəsait həm müəllimlər, həm də 8-ci sinif şagirdləri üçün faydalı olacaqdır.

Riyaziyyat - VIII sinif

9.0 ₼

Riyaziyyat vəsait – 8-ci sinif Vəsaitimizdə orta məktəbin V – VIII siniflərini əhatə edən mövzuların izahları, izahlı tapşırıqlar, mövzulara uyğun test tapşırıqları, kiçik summativ qiymətləndirmələr (KSQ), böyük summativ qiymətləndirmələr (BSQ) və sınaqlar verilmişdir. Mövzulara uyğun test tapşırıqları asan (A) və çətin (B), KSQ-lər asan (A, B) və çətin (C, D), BSQ-lər asan (A, B, C) və çətin (D, E, F) səviyyələrinə ayrılmışdır. Sınaqların 18-i mövzu sınağı, 6-sı isə ümumi sınaqdır. Vəsaitdə, ümumilikdə, 3030 tapşırıq var və vəsaitin sonunda tapşırıqların doğru cavabları verilmişdir.

Riyaziyyat - VI sinif

6.0 ₼

Riyaziyyat vəsait – 6-cı sinif “Güvən nəşriyyatı” tərəfindən sizə təqdim olunan bu kitab 6-cı sinif şagird- lərinin dərsdə öyrəndikləri bilik və bacarıqları təkmilləşdirmək üçün ən yaxşı vəsaitlərdən biridir. Vəsaitdə V və VI sinif dərsliklərindəki mövzular qısa və aydın şəkildə izah olunmuş, izahlı tapşırıq nümunələri, mövzularla bağlı test nümunələri və mövzu sınaqları verilmişdir. Kitab orta məktəb dərslikləri əsasında tərtib olunmuşdur. Kitabda 1370 tapşırıq nümunəsi verilmişdir.

Kimya - VII sinif

7.0 ₼

Kimya vəsait – 7-ci sinif Təhsilin təməli orta məktəblərdə qoyulur. Orta məktəbdə yaxşı təhsil almamış birinin həyatda müvəffəqiyyət qazanması mümkün deyil. Hədəfə çatmaq sadəcə çalışmaqla olmur. Çalışmaq üçün ləvazimatların düzgün seçilməsi də çox önəmlidir. Bunu düşünərək “Güvən” nəşriyyatı bu vəsaiti hazırlamışdır. “Güvən” nəşriyyatının əsas məqsədi şagirdlərin orta məktəb dərslərinə yardımçı olmaq, bu dərslərdə öyrəndikləri bilik və bacarıqlarını möhkəmlətməkdir. Əlinizdəki kitab həm dərsdə, həm də evdə dərs çalışarkən sizin üçün əla vəsaitdir. Bu vəsaitdə orta məktəb 7-ci sinif dərsliyində verilmiş mövzular geniş təfsilatı ilə aydın şəkildə izah olunmuş, hər mövzuya uyğun bir neçə tapşırığın həlli göstərilmiş və çalışmalar verilmişdir. Bu da sizin həmin mövzunu və ya bölməni daha yaxşı şəkildə qavramanızı asanlaşdıracaqdır. Vəsait orta məktəb dərsliyi kimi anlaşıqlı, fərdi hazırlıq üçün isə çox pratik kitabdır. İnanırıq ki, əlinizdəki vəsait həm müəllimlər, həm də 7-ci sinif şagirdləri üçün faydalı olacaqdır.

İngilis dili - VI sinif

10.0 ₼

İngilis dili vəsait – 6-cı sinif Əziz və dəyərli şagirdlər! Bu kitab ümumtəhsil məktəblərində istifadə ediliən 6-cı sinif İngilis dili dərsliyi əsasında hazırlanmışdır. İngilis dilinə olan marağı və tələbatı nəzərə alaraq daha da təkmilləşdirdiyimiz bu dərslik şagirdlərin yorulmadan əyləncəli şəkildə əcnəbi dil öyrənməsini təmin edəcəkdir. Bu kitabda 6-cı sinif orta məktəb dərsliyinin mövzularına tam uyğun olaraq yazılmış tapşırıqlar şagirdlərin daha geniş məlumat almasına və mövzuları daha yaxşı anlamasına kömək edəcəkdir. Əminik ki, praktiki əhəmiyyət kəsb edən bu vəsait ingilis dilində elementar biliklər əldə etmələri üçün şagirdlərə böyük köməklik göstərəcəkdir. Bütün şagirdlərimizə elm yolunda atdığı addımlarda uğurlar arzulayırıq! http://guvennesriyyati.az/az/multimedia/audiomateriallar/audiomaterial?audioID=18