images

Göstərilir: 1 . 12 -ə 19 -dən

Sırala :

MƏNTİQ

7.0 ₼

Maraqlanıram və öyrənirəm

33.0 ₼

25.0 ₼

4-6 yaş arası uşaqlar üçün nəzərdə tutulmuş bu kitabımız məntiq, təfəkkür və motorikanın inkişafına dəstək olacaqdır. Məktəbəqədər şagirdlər üçün nəzərdə tutulmuş vəsaitimizdə hərflərin tədrisi, hüsnxət, əyləncəli və düşündürücü, təfəkkürü inkişafetdirici suallar öz əksini tapmışdır. <blockquote class="embedly-card"><h4><a href="https://youtu.be/Z6skhPzufAc">Məktəbəqədər hazırlıq üçün "Maraqlanıram və öyrənirəm" vəsaitinin təqdimatı</a></h4><p>Dəyər nəşrlərinin yeni nəşri olan "Maraqlanıram və öyrənirəm" haqqında daha ətraflı məlumat verilən videorolikimizi sizlərlə paylaşmaq istəyirik. Müasir təhs...</p></blockquote> <script async src="//cdn.embedly.com/widgets/platform.js" charset="UTF-8"></script>

Biologiya - TT - II hissə

8.0 ₼

Biologiya tapşırıqlar toplusu II hissə Məktəb illərində qazanılan biliyin ali məktəblərə qəbul olmaq üçün hazırlıq prosesində daha da möhkəmləndirilməsi uğurlu nəticəyə nail olmağın ən əsas şərtlərindəndir. Dövlət İmtahan Mərkəzinin keçirdiyi qəbul imtahanlarına hazırlaşarkən səmərəliliyi artırmaq üçün orta məktəb dərslikləri ilə yanaşı, digər hazırlıq vəsaitlərinə də ehtiyac duyulur. Ümidvarıq ki, bizim vəsait də bu sahədə Sizlər üçün faydalı olacaq, qazandığınız bilik, bacarıq və qabiliyyətlərin daha da möhkəmlənməsinə xidmət edəcəkdir. Vəsaitimiz iki bölmədən ibarətdir. I bölmə orta məktəbin 9, 10 və 11-ci siniflərində tədris olunan mövzuları əhatə edir. Bu mövzular “Ali sinir fəaliyyəti”, “Hüceyrənin biokimyası”, “Sitologiya”, “Çoxalma.Ontogenez”, “Epidemiologiya”, “Genetika”, “Seleksiya.Biotexnologiya.Mikrobiologiya”, “Təkamül təlimi”, “Makrotəkamül.Yer üzərində həyatın yaranması”, “Antropogenez” və “Ekologiya. Biosfer” bölmələrinə aiddir. Hər bölmədə mövzular üzrə yeni təhsil proqramı – kurikuluma əsaslanan qiymətləndirmə tapşırıqları, qapalı (çoxseçimli) və açıq formalı test tapşırıqları dərc edilmişdir. Vəsaitin II bölməsi yeni imtahan modelinə uyğun 10 sınaq imtahanından ibarətdir. Bu imtahanların hər birində 30 tapşırıq vardır. Tapşırıqlardan 22-si qapalı (çoxseçimli), 8-i isə açıq formalıdır. Açıq formalı tapşırıqlardan 5-i hesablama, seçim, ardıcıllıq, uyğunluğu müəyyən etmə, 3-ü isə yazılı şəkildə cavablandırılması tələb olunan situasiya tipli tapşırıqlardır. Vəsaitin sonunda test tapşırıqları və sınaq imtahanlarının düzgün cavabları verilmişdir. İnanırıq ki, vəsaitimiz həm şagirdlər, həm abituriyentlər, həm də fənn müəllimləri üçün faydalı olacaqdır. Müvəffəqiyyətlərinizin davamlı olması arzusu ilə!

Ümumi tarix - Vəsait

8.0 ₼

Ümumi tarix dərs vəsaiti Məktəb illərində qazanılan biliyin ali məktəblərə qəbul olmaq üçün hazırlıq dövründə daha da möhkəmləndirilməsi uğurlu nəticəyə nail olmağın ən əsas şərtlərindəndir. Hazırlıq dövründə, eləcə də DİM-in sınaq və qəbul imtahanlarının tərtibində orta məktəb dərslikləri əsas götürülsə də, bu yoldakı səmərəliliyi artırmaq üçün digər hazırlıq vəsaitlərinə də ehtiyac duyulur. Bizim vəsait də bu sahədə Sizlərə qazandıqlarınız bilikləri daha da möhkəmləndirməyə xidmət edəcəkdir. Vəsaitdə orta məktəb dərslikləri əsasında hazırlanmış mövzular üzrə nəzəri məlumatlar elə tərtib edilmişdir ki, abituriyentlərin əldə etdiyi bilikləri tamamlayır, zənginləşdirir və sistemləşdirir. VI–XI sinif orta məktəb dərsliklərini əhatə edən bu vəsaitimiz inanırıq ki, həm müəllimlər, həm də abituriyentlər üçün faydalı olacaqdır.

Ümumi tarix - TT

11.0 ₼

Ümumi tarix tapşırıqlar toplusu. Məktəb illərində qazanılan biliyin ali məktəblərə qəbul olmaq üçün hazırlıq dövrlərində daha da möhkəmləndirilməsi uğurlu nəticəyə nail olmağın ən əsas şərtlərindəndir. Hazırlıq dövründə, eləcə də DİM-in sınaq və qəbul imtahanlarının tərtibində orta məktəb dərslikləri əsas götürülsə də, bu yoldakı səmərəliliyi artırmaq üçün digər hazırlıq vəsaitlərinə də ehtiyac duyulur. Bizim hazırladığımız tapşırıqlar toplusu da bu sahədə Sizlərə qazandıqlarınız bilikləri daha da möhkəmləndirməyə xidmət edəcəkdir. Toplumuz 5 bölmədən ibarətdir. İlk 4 bölmə müvafiq mövzu başlıqları altında test tapşırıqlarından, 5-ci bölmə mənbə sualları və sınaq imtahanlarından ibarətdir. Test tapşırıqları və suallar 6-11-ci sinif orta məktəb dərsliklərindəki mövzular əsas götürülərək hazırlanmışdır. İnanırıq ki, tapşırıqlar toplumuz həm müəllimlər, həm abituriyentlər, həm də aşağı sinif şagirdləri üçün faydalı olacaqdır.

Təbiət

2.0 ₼

Biologiya - Situasiya toplusu

6.0 ₼

Biologiya situasiya tapşırıqları