Biologiya - Vəsait

10.0 ₼

MİQDAR

 

10.0 ₼

Biologiya dərs vəsaiti Orta ümumtəhsil məktəblərinin biologiya fənni üzrə yeni təhsil proqramı (kurikulum) əsasında hazırlanmış vəsait abituriyentlər, yuxarı sinif şagirdləri və ixtisas müəllimlərinin istifadəsi üçün nəzərdə tutulmuşdur.Biologiyanın bütün bölmələrini əhatə edən bu vəsaitdə mövzular sistemli, sadə və yığcam şəkildə verilmişdir. Dərs materiallarının öyrənilməsini asanlaşdırmaq, bilikləri sistemləşdirmək məqsədilə çoxlu sayda şəkil, sxem, qrafik və cədvəllərdən istifadə olunmuşdur.

Oxşar məhsullar