Azərbaycan dili vəsait

11.0 ₼

MİQDAR

 

11.0 ₼

Azərbaycan dili dərs vəsaiti Məktəb illərində qazanılan biliyin ali məktəblərə qəbul olmaq üçün hazırlıq dövründə daha da möhkəmləndirilməsi uğurlu nəticəyə nail olmağın ən əsas şərtlərindəndir. Hazırlıq dövründə, eləcə də DİM-in sınaq və qəbul imtahanlarının tərtibində orta məktəb dərslikləri əsas götürülsə də, bu yoldakı səmərəliliyi artırmaq üçün digər hazırlıq vəsaitlərinə də ehtiyac duyulur. Bizim vəsait də bu sahədə Sizlərə qazandıqlarınız bilikləri daha da möhkəmləndirməyə xidmət edəcəkdir. Vəsaitdə yeni təhsil proqramı (kurikulum) əsasında hazırlanmış mövzular üzrə nəzəri məlumatlar elə hazırlanmışdır ki, abituriyentin orta məktəb dərsliklərindən öyrəndikləri bilikləri tamamlayır, zənginləşdirir və sistemləşdirir. Vəsaitdə nəzəri biliklərlə yanaşı, IX və XI siniflərdə təhsil alan şagirdlərin mərkəzləşdirilmiş qaydada keçirilən buraxılış imtahanlarının I mərhələsinin özəyi kimi götürülən iki əsas məzmun xəttinin: dinləyib-anlama və danışma və oxu məzmun xətlərinin tələbləri nəzərdə saxlanılaraq, imtahanda istifadə olunmuş və ya olunacaq mətn nümunələrinə oxşar mətnlər də daxil edilmişdir. Həmin mətnlərin imtahana hazırlaşan şagirlərin işinə yarayacağını, mətnlərlə işləmək bacarığı aşılayacağını ümid edirik. Bundan başqa, vəsaitdə mətn üzərində işləməyi daha da möhkəmlətmək üçün nəzəri biliklər və bu bilikləri bacarığa çevirmək üçün yoxlayıcı suallar da əlavə edilmişdir. Mətnlərlə işləmək üçün şagirdlərin özlərində bəzi vərdişlər formalaşdırmaq məqsədilə bir neçə tövsiyə veririk. • Mətn diqqətlə oxunmalıdır. • Mətni ikinci dəfə oxumamaq, vaxta qənaət etmək məqsədi ilə lazım gələrsə, şagird mətnin üzərində bəzi qeydlər aparmalıdır. Bu qeydlər əsas faktlar, tarixlər və s. ilə bağlı ola bilər. • Şagird qeyd aparmaq üçün özünün şəxsi işarə sistemini formalaşdırsa, bu onun mətnlə daha rahat işləməsi üçün zəmin yaradacaq. (Nümunə: Əsas faktların altından dalğalı xətt çəkilə bilər.) İnanırıq ki, bu vəsait həm müəllimlər, həm abituriyentlər, həm də aşağı sinif şagirdləri üçün faydalı olacaqdır.

Oxşar məhsullar